Hoe kun je veilig op een dak werken?

Bij werkzaamheden uit op hoogte, zoals bijvoorbeeld het installeren van een zonnepaneleninstallatie op een plat dak, is het belangrijk dat de werkomstandigheden op hoogte op een veilige wijze wordt uitgevoerd. 
Hoe kun je veilig op een dak werken?Zo zijn zowel de werknemers als managers bij wet verplicht om een risico-inventarisatie te maken, maar dien je ook effectieve en adequate maatregelen in te nemen. Voldoe je niet aan de Arbowet, dan kan het werk worden stilgelegd door een inspecteur en een boete worden opgelegd. In sommige gevallen kunnen er zelfs strafrechtelijke maatregelen worden genomen tegen nalatige managers.
 
Hoe kun je veilig op een dak werken?Veiligheid op de werkvloer op peil houden
Nog steeds is het aantal arbeidsongevallen te hoog als gevolg door een val van hoogte. Volgens het RIVM leidt werken op hoogte tot jaarlijks 557 ernstige ongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. Het zijn niet alleen ernstige ongevallen door een val van 2,5 meter of hoger, want ook bij het uitvoeren van werkzaamheden vanaf een lager niveau dan 2,5 meter kan er sprake zijn van risicoverhogende werkomstandigheden. Van risicoverhogende werkomstandigheden kan er sprake zijn als men door een val in het water terecht kan komen of uitstekende delen kan raken.
Als je werkzaamheden op een dak uitvoert, kun je zomaar uitglijden of een misstap maken door een ondoordachte beweging. Ook bestaat het risico om door gaten in het dak te vallen, bijvoorbeeld door een dakluik of lichtkoepel. Dat bewijst maar weer eens waarom technische beveiliging aanbrengen, bijvoorbeeld in de vorm van mobiel hekwerk rond de dakrand, een valnet of lichtkoepelbeveiliging zo ontzettend belangrijk is.
 
Hoe kun je veilig op een dak werken?Verschillende soorten valbeveiligingen
Er wordt daarnaast ook nog onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve valbeveiliging. Collectieve valbeveiliging krijgt altijd primair de voorkeur, al kunnen er zich ook werksituaties voordoen waar collectieve maatregelen niet realiseerbaar zijn. Bij deze werkzaamheden dienen altijd individuele beschermingsmiddelen te worden gebruikt, die onder meer het risico op letsel van vitale onderdelen aanzienlijk verminderen. Denk bijvoorbeeld aan een individueel veiligheidsharnas, kabelsystemen en bescherming via ankerpunten.
Een voorbeeld van een collectieve valbeveiliging is dakrandbeveiliging. Als meerdere mensen voor een langere periode werkzaamheden uitvoeren op het dak, is het toepassen van (permanente) hekwerken van levensbelang om het collectief af te schermen van mogelijk valgevaar.