Gesponsorde afsluiters

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatiebranche (OOI) verzorgt vakgerichte opleiding en scholing voor het thermische isolatiebedrijf. Om er voor te zorgen dat leerlingen ook voldoende kennis opdoen van het effectief isoleren van afsluiters, sponsort Viega Nederland het opleidingsfonds met Easytop-afsluiters. Een goede isolatie van (industriële) leidingsystemen heeft een positieve invloed op het rendement van verwarmings- en koelinstallaties en zorgt voor een maximale energieprestatie van gebouwen. Naast de kostenbesparingen die door isolatie worden bereikt, draagt het ook bij aan (persoonlijke) veiligheid, gezondheid en comfort van gebruikers. Binnen deze leidingsystemen worden afsluiters met grote regelmaat ingezet. Het isoleren hiervan vergt het nodige specialisme. Een specialisme dat zich terugverdient, want het negatieve effect van een niet-geïsoleerde afsluiter komt overeen met dat van een niet-geïsoleerd leidingtraject van maar liefst zeven meter. Om cursisten bij Stichting OOI de gelegenheid te bieden zich juist ook op dit terrein te bekwamen, sponsort Viega Nederland het opleidingsinstituut met Easytop afsluiters.