Brand- en valveilig

Brand- en valveiligValgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Een val door een opening in een werkvloer is geen uitzondering meer. Openingen, maar ook spleten en voegen, zijn daarnaast een natuurlijk 'schoorsteen' in het geval van brand. Beele Engineering liet het NOFIRNO-afdichtsysteem bij Peutz met succes onderzoeken op brandwerendheid bij toepassing als afdichting voor openingen, voegen en spleten. Het NOFIRNO-systeem zorgt bij een muurdikte van 100 mm gedurende vier uur voor een betrouwbare brandwerende afdichting van muuropeningen tussen 20 en 60 mm zorgt. Bedraagt de muurdikte 200 mm, dan kunnen openingen tot 300 mm gedurende vier uur betrouwbaar brandwerend worden afgedicht. Bij een vloerdikte van 200 mm, worden openingen tot 300 mm in de vloer of tussen wand en vloer gedurende vier uur betrouwbaar brandwerend afgedicht. Door de samenstelling van het NOFIRNO-systeem kunnen de afgedichte openingen bovendien gewoon worden belopen zonder valgevaar.