Brandveilig hulpmiddel

Brandveilig hulpmiddel De nieuwe editie van de uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ is te downloaden op de website van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN). De uitgave is een hulpmiddel bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw. ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. De alweer elfde editie 2016/2017 kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Zo is het hoofdstuk doorvoeringen en voegen helemaal herschreven met meer aandacht voor de voegen. In het hoofdstuk Platen Blokken Isolatie materiaal is extra informatie toegevoegd over het kwadranten model van de brandweer en de daaruit voortkomende extra eisen aan brandwerendheid van constructies. Ook is in deze editie meer specifieke aandacht voor mogelijke branduitbreidingstrajecten via de gevel. www.bbn.nu