Zonnewarmte biedt meeste energie per m2

Holland Solar pleit voor een prominentere rol voor zonnewarmte in de energietransitie. Zonnewarmte levert de meeste energie per vierkante meter, bespaart extra CO2, is flexibel inzetbaar door de opslagmogelijkheden en is uitstekend toepasbaar in huis en voor warmtenetten. Dit blijkt uit een position paper, opgesteld door Berenschot in opdracht van Holland Solar. Ook de kosten zijn relatief laag, zeker wanneer dat wordt bekeken over het hele energiesysteem. In alle mogelijkheden die Berenschot heeft onderzocht, zijn bij de combinatie van zonnewarmte met andere bronnen, de jaarlijkse kosten (afschrijvings-, financierings- en energiekosten) gelijk of lager dan in het scenario zonder zonnewarmte, terwijl er in elk van de scenario’s meer energie, dus meer CO2 bespaard wordt. Een andere toepassing van zonnewarmte betreft fotovoltaïsch-thermische (PVT)-panelen, die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hier kunnen ook warmtepompen op aangesloten worden zonder buitenunit, dus zonder geluidshinder, met als resultaat een hoger rendement en lagere totale kosten voor de eindgebruiker.
www.hollandsolar.nl
 

MSA - The Safety Company