Breed gedragen Richtlijn

Breed gedragen RichtlijnNadat de Richtlijn Steigers al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw & Infra ook formeel kracht van wet. Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen alle bij. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. Dankzij ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. In de Richtlijn Steigers komen alle relevante aspecten voor het veilig werken op hoogte aan de orde: van het ontwerp, met teken- en rekenregels, via de bouw door steigermonteurs, tot het gebruik en de demontage.
Van links: Harry Hertsenberg, Bouwend Nederland KOMAT, Alexander Kreulen, Volandis en Gijs Buijs, Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www.richtlijnsteigers.nl

MSA - The Safety Company