Beter voorbereid meer kans

Jongeren en buitenlandse werknemers willen dolgraag aan de slag in de bouw, maar diegene die onvoorbereid zijn of moeite hebben met de Nederlandse taal, zakken bovengemiddeld vaak voor het VCA-examen.
Beter voorbereid meer kansNatuurlijk hebben werknemers zelf een grote rol in de voorbereiding op het VCA-examen. In de praktijk blijkt echter ook de juiste begeleiding vanuit werkgevers vaak te ontbreken. Daarnaast heeft de in september 2017 nieuw geïntroduceerd vraagstelling geleid tot lagere slagingspercentages. Sinds september 2017 is de vraagstelling bij VCA examens meer toepassingsgericht. Dat wil zeggen dat de helft van de vragen bestaat uit casussen. Het gevolg is dat kandidaten moeten laten zien dat ze kennis daadwerkelijk kunnen toepassen in een werksituatie.
Uit de praktijk blijkt dat deze examens nieuwe stijl, met name buitenlandse werknemers en jongeren met een taalachterstand in de moeilijkheden brengt. Opleiders geven aan dat vier of vijf keer zakken geen uitzondering is. Daarnaast geven kandidaten vaak aan dat ze de nieuwe vraagstelling juist minder aan vinden sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Training

Door onderstaande punten goed te borgen, vergroot je de kans dat medewerkers sneller en beter hun VCA-examen behalen.
- Werkgevers dienen bij het hele proces van boeken, leren en volgen betrokken te zijn om de slagingskans te maximaleren;
- Bereid je werknemers dus goed voor! Een 1-daagse training en vooraf een e-learning met de meest recente informatie zorgt voor de hoogste kans van slagen bij het examen. Bijna 98% slaagt wanneer ze een VCA cursus, e-learning, en examen afnemen. Let op: begin 6 weken voorafgaand met leren en oefenen, dan is dat iedere week een uur oefenen;
- Is het examen (en eventueel de training) in een andere taal: boek deze dan minimaal 20 werkdagen van te voren. Dan zit je altijd veilig!
www.edubookers.com

MSA - The Safety Company