Aan de slag met kwaliteitsborging

Nieman Kwaliteitsborging begeleidt zowel opdrachtgevers als bouwers bij pilotprojecten waarbij partijen zelf aan de slag gaan met de praktische invulling van kwaliteitsborging. 
Aan de slag met kwaliteitsborgingBij voorkeur wordt hierbij een traject ingezet waarbij alle onderdelen van kwaliteitsborging aan bod komen. Nadat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2021 in werking is getreden voert de gemeente geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer de kwaliteit aantonen met onderaannemer en leveranciers en wordt deze bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument. Ruim drie jaar nadat het voorstel aan de Tweede Kamer werd verstrekt is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer.