Een veilige rolsteiger

We weten allemaal dat valgevaren de belangrijkste oorzaak zijn van de sterfgevallen onder bouwvakkers, die elk jaar ongeveer 40% van alle dodelijke slachtoffers in de bouw uitmaken. Een hoog percentage van de dodelijke slachtoffers wordt toegeschreven aan het vallen van een steiger. 
Een veilige rolsteigerEen heleboel mensen die op steigers werken, worden blootgesteld aan een aantal gevaren, zoals vallen, elektrocutie en vallende voorwerpen.

Veilig
Het belangrijkste punt van veiligheid bij het werken op een steiger komt erop neer dat de steiger veilig moet zijn om mee te werken. Dit betekent dat een rolsteiger goed is geïnspecteerd voordat deze gebruikt wordt. Maar ook dat enkel en alleen getrainde professionals de steiger mogen gebruiken. Het is ook belangrijk dat elke werknemer is uitgerust met de juiste beschermingsmiddelen en grondig is getraind in veilige werkmethoden bij het werken op steigers. Dit artikel geeft je de algemene richtlijnen voor het veilig werken met een steiger.
Wat is een rolsteiger?
Een rolsteiger of mobiele steiger is een steiger op wielen. Het ontwerp van deze steiger is bedoeld om de steiger gemakkelijk, snel en veilig te verplaatsen. Werknemers die vaak van plaats moeten veranderen, zoals bij het schilderen en pleisteren, profiteren van de vele voordelen van deze steiger. 

Algemene richtlijnen om veilig een mobiele steiger te gebruiken
* Plaats een bord dat aangeeft dat alleen bevoegd personeel de mobiele steiger mag gebruiken.
* Controleer voor elk gebruik op fysieke defecten, inclusief de toegangsladder. (Raadpleeg de handleiding van de fabrikant indien beschikbaar).
* Zorg dat de steiger waterpas staat.
* Zorg ervoor dat alle secties vastzitten of op de juiste manier zijn beveiligd.
* Beperk het belasten van de steiger tot een minimum (inclusief gereedschappen en andere apparatuur) en verwijder deze wanneer de steiger niet wordt gebruikt.
* Zwaar gereedschap en benodigdheden moeten omhoog worden gehesen (in plaats van met de hand te worden gedragen).
* Laat alle zwenkwielen vergrendeld of geblokkeerd tegen mogelijke bewegingen, wanneer met de mobiele steiger wordt gewerkt.
* Wanneer de zwenkwielen verstelbare poten hebben, mag de helling van het oppervlak niet groter zijn dan 5 graden, tenzij er voorzieningen zijn getroffen om de last van de zwenkwielen te verminderen tijdens het gebruik van de steiger.
* Waar praktisch haalbaar, moeten tijdens gebruik draagbare barrières en lichten rondom de steiger worden geplaatst.
* Zorg ervoor dat de leuningen op hun plaats zitten op alle open zijden.
* Verplaats de steiger nooit terwijl er iemand op zit.
* Beveilig materialen voordat je de mobiele steiger verplaatst.
* Verwijder de lasten inclusief gereedschap na gebruik van de steiger.

Eurostair