Pakket voor groene daken

Pakket voor groene daken Om de ecologische waarde van extensieve groendaken te verhogen, introduceert Sempergreen het Biodiversiteitspakket. In 2050 zal naar schatting zeventig procent van de wereldbevolking in steden wonen. Door deze verstedelijking komen planten en dieren in de verdrukking en zullen zij op zoek gaan naar nieuwe leefruimte. Groene daken kunnen ruimte bieden aan de groei van de natuur in de stad. Van nature trekken groene daken al bijen, vlinders en insecten aan. Het Biodiversiteitspakket van Sempergreen gaat nog een stapje verder. Het voegt nestgelegenheid, beschutting en voeding toe aan het extensieve groendak. Zo ontstaat een gunstige invloed op het leefklimaat van vogels, bijen, vlinders en andere insecten. Het Sempergreen Biodiversiteitspakket is een compleet pakket bestaande uit zand, Sempergreen biodivers daktuinsubstraat, grind, bonte maaskeien, boomstammen, een biodivers plantenpakket met vaste planten, kruiden en grassen en een insectenhotel van Natuurmonumenten. Voor het aanbrengen van het Sempergreen Biodiversiteitspakket is een dakoppervlakte van 6 vierkante meter nodig. www.sempergreen.com