Veilig lopen in diverse normeringen

Werkkleding, ook wel persoonlijke beschermingsmiddelen genoemd, is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevaren die de werkzaamheden of de omgeving waarin wordt gewerkt met zich meebrengen. Werkschoenen en veiligheidsschoenen zijn verkrijgbaar in diverse normeringen, in hoge en lage modellen en in diverse categorieën.
Veilig lopen in diverse normeringenWerkkleding kan een persoonlijk beschermingsmiddel zijn die bescherming moet bieden tegen ongevallen aan het hoofd, het gezicht, de ogen, de oren, de handen en/of de voeten. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten altijd voldoen aan de Europese verordening.
Veilig lopen in diverse normeringenVeiligheidseisen
Er zijn drie categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen:
Categorie 1: laag risico.
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico's. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit categorie I zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.
Categorie 2: middelhoge risico
De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden zijn een veiligheidsbril en veiligheidshelm. 
Categorie 3: hoog risico
Dit zijn complexe middelen, zoals een harnasgordel: een uitrustingsstuk dat bescherming biedt tegen vallen van grote hoogten.
Veilig lopen in diverse normeringenGebruik
De veiligheidseisen waaraan de fabrikant zich moet houden verschillen per categorie. In de risico-inventarisatie en -evaluatie moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn worden beschreven. Een werkgever is verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar te stellen. Bovendien wordt van de werkgever verwacht dat hij goede voorlichting geeft over het gebruik en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de werknemers wordt verwacht dat zij de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en met zorg behandelen.
Veilig lopen in diverse normeringenVeiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen zijn bedoeld om de voeten te beschermen tegen beknellingen, vallende voorwerpen, scherpe voorwerpen en/of gevaarlijke stoffen. Werkschoenen zijn geschikt als er geen mechanisch risico op de werkplek bestaat. De collectie werkschoenen en veiligheidsschoenen is groot. Ze zijn verkrijgbaar in diverse normeringen, in hoge en lage modellen en in diverse categorieën. Er zijn zes verschillende klassen te onderscheiden in veiligheidsschoenen.
Veilig lopen in diverse normeringenNorm
Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan een Europese veiligheidsnorm. Om hieraan te voldoen moeten de schoenen beschikken over een aantal veiligheidsaspecten. De pasvorm, de loopzool en de inlegzool van goede werk- en veiligheidsschoenen zijn zo gemaakt dat de juiste houding aangenomen wordt tijdens het lopen en staan. Werkschoenen van Grisport voldoen ruimschoots aan de gestelde normen.
Veiligheidskleding moet ook praktisch zijn. De veiligheid gaat echter voor. Als een bepaald persoonlijk beschermingsmiddel praktischer is, maar minder bescherming biedt, dan moet toch gekozen worden voor maximale veiligheid.