Levenslang C02-neutraal

De VELUX Groep verbindt zich ertoe haar toekomstige CO2-uitstoot drastisch te verminderen en gaat daarom in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar historische CO2-voetafdruk vastleggen. 
Levenslang C02-neutraalDoor het beschermen en herstellen van bossen wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO2, die sinds de oprichting in 1941 wereldwijd is uitgestoten, vastgelegd. De VELUX Groep kondigt vandaag aan dat zij bij haar 100-jarig bestaan in 2041, ‘Levenslang CO2 Neutraal’ wil zijn. Hiermee legt ’s werelds grootste dakramenfabrikant, via bosbeschermingsprojecten van WWF, haar gehele historische CO2-voetafdrukI), 5,6 miljoen ton aan CO2 (scope 1 en 2II)), uitgestoten sinds de oprichting in 1941, vast. Met het oog op de toekomst, verbindt de VELUX Groep zich ook aan het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot van haar organisatie en waardeketen (scope 1, 2 en 3III)). Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C.