Prijsvraag modulaire houtbouw

De URBAN ADAPTATION COMPETITION daagt architecten en studenten van over de hele wereld uit om een manier te vinden om veelzijdige gebouwen te realiseren die aangepast kunnen worden aan de veranderende behoeften van de stadsbewoners. 
Prijsvraag modulaire houtbouw Gedurende de levensduur van een gebouw kunnen de woonwensen totaal veranderen door demografische, culturele of politieke ontwikkelingen. Misschien is er in een bepaalde buurt minder kantoorruimte nodig en is er meer behoefte aan kleuterscholen. Of andersom. Stedenbouw moet niet alleen flexibel zijn, maar ook efficiënter en milieuvriendelijker worden. Technische houtproducten hebben een concurrerende prijs omdat er snel en licht gebouwd kan worden met prefab elementen en modules. Deze elementen zijn flexibel en maken levensloopbestendige ontwerpen mogelijk. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Metsä Group, de Aalto-universiteit en het Finse Ministerie van Milieu. De ontwerpen moeten voldoen aan visuele en functionele criteria en daarnaast (1.) aanpasbaarheid, (2.) modulariteit en (3.) duurzaamheid laten zien. De deadline voor deelname is 31 december 2020. De winnaars worden in februari 2021 bekendgemaakt.