Slotenplatform

Op 1 februari is LOXUP gelanceerd; een online platform waar de consument snel en eenvoudig een professionele slotenexpert in de buurt kan vinden. 
SlotenplatformInitiatiefnemer HMB mistte al jaren een platform waar consumenten terecht kunnen met vragen en problemen met betrekking tot de beveiliging van ramen en deuren. “LOXUP laat vraag en aanbod naadloos op elkaar aansluiten. Een win-win-situatie dus”, aldus Femke Oudshoorn - Adjunct-directeur HMB. “Het is ons doel om, samen met onze partners, alle huiseigenaren in Nederland bewust te maken van het belang van goede raam- en deurbeveiliging en hen inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn”, licht Femke toe. “LOXUP gaat hierbij uit van drie pijlers: noodhulp, een beveiligingscheck aan huis en een beveiligingsupgrade. De aangesloten partners spelen hierin een essentiële rol. Zij vormen, samen met de kennis en kwaliteit die LOXUP in huis heeft, een gouden combinatie.”